പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ്, 2023 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

എന്താണ് ശിവലിംഗം?

ഇമേജ്
  എന്താണ് ശിവലിംഗം? ഗുരുക്കൾ ഡോ എസ് മഹേഷ്           ക്ഷേ ത്രങ്ങളിൽ ദൈവീക സാന്നിദ്ധ്യം ഭക്തമനസുകളിൽ നിറയ്ക്കാൻ സഹായകമാകുന്നത്, വിഗ്രഹങ്ങൾ ആണ്. വിഗ്രഹങ്ങൾ, ദേവതാ ദേവീമാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഗണപതിയും ദേവിയും, സുബ്രഹ്മണ്യനും ഹനുമാനുമെല്ലാം രൂപഗണങ്ങളോടെ വിഗ്രഹരൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാപിതമാണ്. എന്നാൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശിവലിംഗമാണ്. മനസിൽ ശിവരൂപത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. കൈലാസത്തിൽ ജഢാമകുടധാരിയാലി, സർപ്പമാലയണിഞ്ഞ്, തൃശൂലവും സമതവും ആയി ധ്യാന, നൃത്താദികൾ ചെയ്യുന്ന പരമശിവൻ. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവലിംഗം എന്ന അമൂർത്തഭാവം - എന്താണ് ശിവലിംഗം എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകാം. സംസ്‌കൃതത്തിൽ പ്രതീകം മുദ്ര തെളിവ് അഥവാ ദൈവീക ലക്ഷണം എന്നാണ് ലിംഗം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ശിവലിംഗം എന്നാൽ ശിവന്റെ പ്രതീകം.           ശിവസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പരാശക്തി യുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അഥവാ പീഠത്തിൽ അമരുന്ന പരാശിവ രൂപമാണ് ശിവലിംഗത്തിന്റേത്. ശക്തിക്ക് മുകളിൽ ഇരിപ്പിടം ആക്കിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകെ തുക അതെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൃശ്യസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് ശിവലിംഗം. ഗുരുക്കൾ ഡോ എസ് മഹേഷ്             ഇന്ത്യയിൽ മാത്ര

18 സിദ്ധന്മാർ

ഇമേജ്
18 സിദ്ധന്മാർ ഗുരുക്കൾ ഡോ എസ് മഹേഷ്           ആ ദ്ധ്യാത്മികത എന്നത് ഒട്ടേറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പദമാണ്. എന്താണ് ആദ്ധ്യാത്മികത എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇതിലൂടെ എന്താണ് നേടുന്നത് എന്ന ചോദ്യം മനസിൽ ഉദിക്കും - എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്ധ്യാത്മിക പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഋഷീശ്വരന്മാർ ഈ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചതിലൂടെ എന്ത് നേടി? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു വാക്ക് Enlightment അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയം എന്നതാണ്. അതെ ജ്ഞാനോദയ പ്രാപ്തിയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികവൃത്തിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം - വെറും ജ്ഞാനമല്ല - ശുദ്ധ ജ്ഞാനം. The Pure Knowledge - അങ്ങനെ ജ്ഞാനോദയ മഹത്തുകൾ നയിച്ച പാതയിലൂടെ ഈ സംസ്കാരം പുരോഗമിച്ചു ശ്രീബുദ്ധനും, മുഹമ്മദ് നബിയും പരമാത്മ പുത്രനായ ജീസസും ആദിശങ്കരനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമെല്ലാം ജ്ഞാനാദിക്കുകളും ജ്ഞാനോപായ പ്രാപ്തരുമാണ്. ഇവിടെയാണ് 18 സിദ്ധന്മാർ ഒരത്ഭുതമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ആദിസിദ്ധരായ അഗസ്ത്യരിൽ തുടങ്ങി, പാമ്പാട്ടിയും, ചട്ടമുനിയുമെല്ലാമടങ്ങുന്ന 18 സിദ്ധർ - തെക്കിന്റെ അത്ഭുതമായി അറിവായി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന 18 മഹാജ്ഞാനികൾ - അഭിസിദ്ധരായ അഗസ്ത്യർ   ആരൊക്കെയാണ് സിദ്ധന്മാർ ആദ്ധ്യാത